Ådne & Line


Vi bor på en gård  i Orkdal kommune, her er hovedproduksjonen sauedrift. Vi har pr nå ca 100 sauer. Hundene og sauene er til stor glede for oss og våre to barn Henrik (f. 2015) og Olav (f.2018). Vi har begge har Bachleor i Samfunnsvitenskap/psykologi fra NTNU, og Line har også studert "dyreassisterte intervensjoner" (tidligere dyreassistert terapi) ved NMBU på Ås samt fagbrev i Hestefag. Vi har drevet med Inn på tunet/grønn omsorg hjemme på gården fra januar 2010 til jårsskifte 21/22. Etter at vi fikk egne barn har behovet for mer privatliv meldt seg, og inn på tunet-tiltakene ble avsluttet  til fordel for jobber med mer normale arbeidstider i tillegg til gårdsdriften.


Oppdrett


Fannhvít, som hjemmesiden heter, er vårt kennelnavn. At det ble kennelnavnet vårt er ganske tilfeldig, siden det bare ble "slengt på" søknadskjemaet som et sistevalg under andre navn vi helst ville hatt, ikke så gjennomtenkt altså.  Det er Islandsk, og betyr "hvit som snø". Grunnen til at kennelnavnet ble et islandsk ord kommer av min fascinasjon over Island, naturen der, språket og Isladshesten (vi drev med avl av islandshest tidligere). 


Vårt første kull ble født i desember 2010. Siden da har vi hatt 13 kull, hvorav 12 samojed og ett med border collie. Vi er i vårt oppdrett opptatt av helse, mentalitet, funksjonalitet, og å bevare de opprinnelige egenskapene i begge rasene våre. Pels og kropp skal være funksjonell for det formålet rasen en gang var ment for. Foruten å være et naturlig valg for den friluftsinteresserte skal begge rasene også være en god familiehund og kompis. Som utgangspunkt har vi ikke kull hvor jeg ikke har ønske om å beholde valp fra kombinasjonen selv. Mer om hvordan valpene har det hos oss kan dere lese om på siden "valper". Utvelgelse av egnet hannhund til kommende kull er en prossess jeg bruker mye tid på, og jeg gjør mitt ytterste for å finne en hannhund som matcher min tispe på best mulig vis.


Grunnen til at vi valgte akkurat samojed var at vi ønsket oss en rase vi kunne kjøre slede/vogn med, og være aktiv med året rundt, og som var særlig egnet sammen med barn og unge. På den tiden vi startet med samojed drev vi med "inn på tunet" på fulltid, og vi valgte rase ut fra hva vi tenkte passet best som en kombinert "miljøterapeut" og turhund for våre brukere. Siden temperament og mentalitet særdeles viktig for oss, var samojeden med sitt herlige vennlige vesen et selvsagt valg. Når jeg var yngre, ca i 1995-1999 hadde jeg en god nabo som eide en samojed, Ramnfløyas Akela. Akela var jeg mye på tur med, og jeg brukte mye tid sammen med henne. Akela lærte meg rasen å kjenne, og det er nok hennes fortjeneste at vi i dag har samojeder i hus.


Border colliene er viktige kollegaer for oss på gården. De hjelper til med sauene både i fjøset, på heimbeite og i fjellet, og de springer i spannet sammen med samojedene. Samtidig må de være rolige og balanserte familiehunder når de ikke er på jobb. Også border colliene var en viktig del av inn på tunet-tjenestene vi hadde tidligere.


Forvert/deleie


Alle våre hunder bor hjemme hos oss, vi bruker ikke fôrverter/deleiere/sameie (samme ulla, bare ulike navn) på våre tisper. For oss føles det ikke riktig å ha hunder ut på for/deleie/sameie, da særlig tisper, og det er ulike grunner til at jeg føler det slik. For det første vil kjenne avlstispene mine veldig godt og oppleve de selv i flest mulig settinger for å vite mest mulig om hva jeg avler på, mentalt som fysisk. En annen årsak er det at å få et valpekull er en stor påkjenning og ikke minst risiko for tispa. Den risokoen er jeg klar over, og den kan jeg stå for med mine egene tisper, men JEG ønsker ikke å ta den risken med andres hund (hvilket en forvertshund i praksis er/skal være). En tredje, og vel så viktig årsak, er hundens trygghetsfølelse, jeg synes tispa fortjener å være i sitt hjemmemiljø hvor hun er trygg og godt kjent når hun skal føde og oppfostre valper. Det er mine personlige meninger, og jeg har forståelse for at ikke alle deler den! Skulle det være aktuelt å sette hunder ut på fôr fra oss måtte det evt vært voksne hunder som av ulike grunner ikke fungerer inn i flokken vår lenger, men som jeg vil ha spesielt nær kontakt med. Det vil dermed selvfølgelig aldri være aktuelt å selge valp til noen som skal ha den ute hos fôrvert.


Et hundeliv


Det går mye i hund og sau her i huset!  Hundeinteressen sitter høyt hos oss begge, selv om det nok er jeg, Line, som tar det meste av treninga, er barna og Ådne like glad i de 4-bente som jeg. Vi er alle veldig glad i friluftsliv, og tilbringer mye tid i fjell og skog. Gården driver vi sammen, og vi har ca 100 sauer med lam som beiter i Trollheimen om sommeren. Det gir en unik mulighet til å bruke hundene på en naturlig måte, både til gjeting, kløv, trekk, kadaversøk og turkompis. Samojed har vi hatt selv siden 2008, men jeg har lånt og trent samojeder siden ca 1995. Border collie har vi hatt siden 2006, og Hovawart hadde vi 3 av i perioden mellom 1998-2013. Sammen med oss bor også katten Pusur, som selvsagt er sjefen blant hundene .


Selv om vi har mange hunder bor de også mye inne. Vi har 4 store hundegårder ute, men alle hundene er inne på kvelden og om natta. På dagtid er oftest 3 hunder inne samtidig, og vi bytter på hvem det er. Vi ønsker også at valper vi selger skal få bo mye inne i sine nye hjem.


Kadaversøk


Siri er godkjent kadaversøkhund, og vi kan stille på søk i relativ nærhet når det passer inn i tidsplanen forøvrig. Kontakt Line ved behov.


Noen bildeklipp fra vårt hundeliv: